რადიო-გადაცემაში ვსაუბრობთ С ჰეპატიტის მკურნალობაზე ასოციაცია “ქსენონში”