2020 წლის განმავლობაში, ასოციაცია „ქსენონი“ მუშაობდა სხვადასხვა მოწყვლად და მაღალი რისკის ჯგუფებთან და სთავაზობდა მათ ჯანდაცვისა და ზიანის შემცირების სხვადასხვა სერვისებს;

COVID-19-ის ეპიდემიით გამოწვეული პრობლემების დასაძლევად ორგანიზაციამ განახორციელა ნარკოტიკების მომხმარებლებზე მორგებული საინფორმაციო/საკონსულტაციო პროექტი ქუთაისსა და ზუგდიდში, მოახდინა ონლაინ-სერვისების გაციფრულება და დანერგვა.

ასოციცაცია “ქსენონის” საქმიანობების მხარდამჭერები იყვნენ:

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი-Ghrn

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

National Center for Disease Control & Public Health,

Georgia (NCDC & PH)Georgia Red Cross Society / საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

FIND

Médecins du Monde France

EWMI AccessHuman Rights House Tbilisi • თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი