ყველანი ვიცნობთ ერთ ადამიანს მაინც, რომელსაც ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე, ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონია.

მიუხედავად ამისა, საზოგადოებაში არსებობს არასწორი დამოკიდებულება ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ფსიქიკური დარღვევების მიმართ. აღნიშნული, თავის მხრივ, განსაზღვრავს მენტალური ჯანმრთელობის მიმართ არასათანადო ყურადღებას, ფსიქიკური დარღვევებისადმი სტიგმის გაძლიერებას და ხელს უშლის ადამიანებს, საჭიროების შემთხვევებში მიმართონ დამხმარე სერვისებს.

მოცემული ქვიზი დაგეხმარებათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ფაქტები და მითები გამიჯნოთ ერთმანეთისგან: https://zhp6fqali83.typeform.com/to/EDOUR13I