ახალგაზრდები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა ცვალებად სამყაროში – ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე, 2018

2018 წლის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე, მოზარდებისა და ახალგაზრდების ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემას ეძღვნება. მოზარდობის პერიოდსა და მოზრდილობის ადრეულ წლებში მრავალ ცხოვრებისეულ ცვლილებებს აქვს ადგილი, როგორიცაა:  სკოლის შეცვლა, ოჯახის წევრებთან განშორება, […]