COVID-19 პანდემიის დროს, ქალთა მიმართ ძალადობის რისკები იზრდება

COVID-19 პანდემიის დროს, ქალთა მიმართ ძალადობის რისკები იზრდება, რადგან:
 • მსხვერპლს მეტი დროის გატარება უწევს მოძალადესთან;
 • მომატებულია სტრესული ფონი;
 • სოციალური კონტაქტები შემცირებულია;
 • ადამიანები იზოლირებულები არიან თემისგან;
 • კრიტიკულად მნიშვნელოვან სერვისებზე შესაძლოა შემცირდეს წვდომა.
რა უნდა გაკეთდეს, COVID 19-ის პირობებში, ქალთა მიმართ ძალადობაზე საპასუხოდ?
 • ცხელი ხაზის უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა;
 • ინვესტიციების გაზრდა სერვისებისა და მხარდამჭერი ორგანიზაციების გასაძლიერებლად;
 • ონლაინ დახმარების მისაღებად შესაბამისი პლატფორმების შექმნა და ფუნქციონირება;
 • მსხვერპლისთვის დახმარების აღმოსაჩენად, უსაფრთხო საშუალებების შექმნა;
 • თავშესაფრების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და გაფართოების სტრატეგიის შემუშავება;
 • შესამაბისი ინსტიტუციების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა:
  დროული საპასუხო რეაქცია მსხვერპლების საჭიროებებსა და მოძალადის ქმედებაზე.

საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს მკაფიო პოზიცია, რომ ძალადობა დანაშაულია!

 

#EU4Georgia #TeamEurope #COVID19 #together

1 დეკემბერი – შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე

საერთაშორისო სოლიდარობა, გაზიარებული პასუხისმგებლობა

არც ერთ ადამიანს, ორგანიზაციასა და ქვეყანას არ შეუძლია ცალკეულად გაუმკლავდეს უთანასწორობას, რომელიც ხელს უშლის აივ ინფექცია/შიდსის ეპიდემიასთან წარმატებულ ბრძოლას. გასაკვირი არაა, რომ 2020 წლის შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღის მთავარი თემა გახდა “საერთაშორისო სოლიდარობა, გაზიარებული პასუხისმგებლობა”.

აივ-ინფექციის მქონე 38 მლნ. ადამიანიდან მსოფლიოში 12 მლნ.-ს ჯერ კიდევ არ მიუწვდება ხელი მკურნლობაზე. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მედიკამენტები, ვაქცინები და დიაგნოსტიკის მეთოდები განხილულ უნდა იქნას როგორც საზოგადოებრივი სიკეთე.  საერთაოშორისო სოლიდარობა და გაზირებული პასუხისმგებლობა, მოცემულ კონტექსტში, აუცილებელია იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილ იყოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მედიკამენტები და სამედიცინო სერვისები თითოეული ადამიანისთვის, ჯგუფისა და ქვეყნისთვის.
გაუმართლებლად მაღალი რჩება აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი (1700 00 ახალი შემთხვევა 2019 წელს)! აუცილებელია აივ პროფილაქტიკის კამპანიის გაფართოება, ადამიანთა უფლებების დაცვის ძალისხმევის გაძლიერებისა და მრავალრიცხოვანი ბარიერების (სოციალური, განათლება და ადამიანის უფლებები) დაძლევის გზით; ბარიერებისა, რომლებიც ზრდის აივ-ის მიმართ მოწყვლადობას და ხელს უშლის ინფორმაციასა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობას მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის.

COVID-19-ის კრიზისმა გააღრმავა პრობლემები, რომლებსაც აწყდებოდნენ აივ-ით მცხოვრები ადამიანები, მაღალი რისკის ჯგუფები, ქალები და გოგონები. ამასთან გაიზარდა სოციო-ეკონომიკური უთანასწორობა, რომელსაც, თავის მხრივ, მივყავართ საზოგადოების მარგინალიზებული ჯგუფების აივ-ის მიმართ მოწყვლადობის ზრდისკენ. სამყარომ უნდა მოძებნოს გლობალური კრიზისის გლობალური გადაწვეტა. ჩვენ გვჭირდება გლობალური სოლიდარობა და საერთო პასუხისმგებლობა.

აივ-თან ბრძოლის გამოცდილების გამოყენება შესაძლებელია COVID-19-ის წინააღმდეგაც. აივ-ი და COVID-19 ბევრ ასპექტში განსხვავდება ერთმანეთისგან, თუმცა, ამასთან მათ აქვთ საერთო:
 • ორივე ნაკლებად არის შესწავლილი, მწირია მათი პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მეთოდები.
 •  ორივე სწრაფად ვრცელდება მსოფლიოში და აზარალებს საზოგადოების ყველაზე მოწყვლად ნაწილს; მნიშვნელოვნად ზრდის ზეწოლას ჯანდაცვისა და სოციალური დახმარების სისტემებსა და ეკონომიკაზე მთლიანობაში.
COVID-19-თან ბრძოლაში იმ ცოდნის გამოყენებას, რომელიც დაგროვდა აივ-ის წინააღმდეგ ბრძოლის გზაზე, შეუძლია პანდემიასთან ბრძოლის ტემპების დაჩქარება, შეცდომების პრევენცია საწყის ეტაპზე და საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ნეგატიური გავლენის შემცირება.

COVID-19-ის პანდემიამ გააღრმავა საზოგადოებაში არსებული უთანასწორობა. ჯანდაცვის ეს კრიზისი, სხვა მრავალთან ერთად, ყველაზე მეტად ურტყამს ღარიბ და საზოგადოების ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს.

2016-2018 წლებში, აივ-ის წინააღმდეგ მიმართულ პროექტებზე საშუალო და დაბალი შემოსავლების ქვეყნებში ჯამურად გამოყოფილ იქნა 57,3 მილიარდი აშშ დოლარი. ამავე პერიოდში, მოცემულ ქვეყნებში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის აივ-პროგრამების ბიუჯეტმა შეადგინა  1,3 მილიარდი დოლარი – მთლიანი დაფინანსების მხოლოდ 2 %,  თუმცა 2018 წელს აივ-ინფიცირების ახალი შემთხვევების ნახევარზე მეტი მოსახლეობის ამ ჯგუფებზე მოდიოდა (https://aidsfonds.org/assets/resource/file/Fast-Track%20or%20Off%20Track%20report-final.pdf ).


დღეს, როგორც არასდროს, მნიშვნელოვანია ძლიერი მმართველობა, რათა ავაშენოთ თანაბარუფლებიანი საზოგადოება, სადაც ყველას ექნება ჯანმრთელობის უფლება და ყველა ქვეყანა თანაბარ ხარისხში გამოიყენებს აღდგენის შესაძლებლობებს კრიზისის შემდგომ.

აივ შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, გაეროს შიდსის პროგრამა (UNAIDS) მოუწოდებს ქვეყნებს გააძლიერონ ზომები ჯანდაცვის სისტემების გასაძლერებლად. სწორედ ამ დღეს, UNAIDS მოუწოდებს ყველას გამოავლინოს საერთაშორისო სოლიდარობა და აიღოს საერთო პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე.

ასოციაცია “ქსენონი” ჰეპატიტის საერთაშორისო დღის კამპანიას უერთდება

28 ივლისი – ჰეპატიტების საერთაშორისო დღეა [Video]

ჰეპატიტებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე – „მომავალი ჰეპატიტის გარეშე“.

28 ივლისი,  ჰეპატიტებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. 2020 წლის ღონისძიებების ლოზუნგია „მომავალი ჰეპატიტის გარეშე“.
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მოუწოდებს ყველა ქვეყანას გააერთიანონ ძალისხმევა ვირუსული ჰეპატიტების, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემის ელიმინაციის მისაღწევად 2030 წლისთვის.
იმისთვის, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს #მომავალიჰეპატიტისგარეშე, აუცილებელია გაერთიანებული ძალებით:
– ინფიცირების პრევენცია ახალშობილებში. რაც გულისხმობს ყველა ახალშობილის ვაქცინაციას B ჰეპატიტზე;
დედიდან შვილზე გადაცემის პრევენცია. ყველა ორსული გეგმიურად უნდა იტარებდეს ტესტირებას B ჰეპატიტზე, აივ-ინფექციასა და სიფილისზე და საჭიროების შემთხვევაში, ღებულობდეს მკურნალობას.
არავინ დარჩეს ყურადღების გარეშე; ყველა ადამიანს, მათ შორის ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს, პატიმრებს, მიგრანტებსა და სხვა რისკის ჯუფებს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა ისარგებლონ პროფილაქტიკური, დიაგნოსტიკური და მკურნალობის სერვისებით.
ხელმისაწვდომობის გაზრდა ტესტირებასა და მკურნალობაზე. ჰეპატიტიების დროული გამოვლენა და მკურნალობა ღვიძლის კიბოსა და ღვიძლის სხვა დაავადებების პრევენციას უწყობს ხელს.
მხარდაჭერა ვირუსული ჰეპატიტების წინააღმდეგ მიმართული სერვისებისა COVID-19-ის პანდემიის პირობებში. ჰეპატიტების პროფილაქტიკასა და მკურნალობას, ახალშობილთა გეგმიურ იმუნიზაციას, ზიანის შემცირებასა და უწყვეტ მკურნალობას, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს პანდემიის პირობებშიც კი.

დღესდღეობით, მსოფლიოში 325 მილიონი ადამიანია დაავადებული ვირუსული ჰეპატიტით, მათ შორის 290 მილიონმა, ანუ 10-იდან 9 ადამიანმა არ იცის რომ ინფიცირებულია B ან C ჰეპატიტის ვირუსით. ვირუსული ჰეპატიტი ყოველწლიურად მსოფლიოში 1.3 მილიონი ადამიანის გარდაცვალების მიზეზია.

საქართველოში მოქმედი C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ანალოგი მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ განხორცილებულა. პროგრამა 2015 წლის 21 აპრილს ამოქმედდა, დღეს არსებული მონაცემების თანახმად:
✔  კრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 2.3 მილიონამდე ადამიანს (გამოკვლეულია მოზრდილი მოსახლეობის 70%),
  პროგრამაში ჩართულია 70 ათასი პაციენტი,
  მკურნალობა დაასრულა 65 ათასზე მეტმა პირმა (შესრულდა სამიზნე მაჩვენებლის 51%),
✔  განკურნების მაჩვენებელი 99%-ს აღწევს.

დღეს ქვეყნის მასშტაბით, C ჰეპატიტზე გამოკვლევა და მკურნალობა ხელმისაწვდომია 39 დაწესებულებაში, მ.შ. ერთი პენიტენციურ სისტემაში , პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და ზიანის შემცირების სამ ცენტრში.

C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და შემდგომი კვლევები ფინანსდება 100%-ით.

ასოციაცია “ქსენონი” 2005 წლიდან მუშაობს  C  ჰეპატიტის გავრცელების პრევენციის მიმარtულებით, ხოლო 2018 წლიდან ერთი ფანჯრის პრინციპით სთავაზობს მოსახლეობას C ჰეპატიტის პრევენციულ, სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროგრამებს.

ვებინარი ზიანის შემცირების სერვის -მიმწოდებლებისთვის

2020 წლის 30 აპრილს, ასოციაცია “ქსენონის” მიერ  ჩატარდა ვებინარი ზიანის შემცირების სერვის-პროვაიდერებისთვის: “COVID-19 და ნარკოტიკების მოხმარება”.  ვებინარს უძღვებოდნენ სფეროს ექსპერტები: ექიმი ინფექციონისტი – მაია ბუწაშვილი და ექიმი ნარკოლოგი-ზურაბ სიხარულიძე.

ვებინარის თემები იყო:
– COVID19 – ზოგადი მიმოხილვა;
– COVID19 და ნარკოტიკის ინექციური მოხმარება, დამატებითი რისკები;
– COVID19 და არაინექციური ნარკოტიკის მოხმარება, დამატებითი რისკები;
– ალკოჰოლი VS ნარკოტიკი COVID19 პანდემიის დროს;
– რეკომებდაციები ზიანის შემცირების სერვის პროვაიდერებს.

ონლაინ/სასწავლო შეხვედრაში მონაწილეობა 46 ადამიანმა მიიღო, წამომადგენლებმა ზუგდიდში, თბილისში, ქუთაისსა და და გორში მოქმედი სერვის-პროვაიდერი ორგანიზაციებიდან: “ქსენონი”, “ახალი გზა”, “ნაბიჯი მომავლისკენ”.  ვებინარში, ასევე მონაწილეობა მიიღეს EWMI Access-ისა და “მსოფლიო ექიმები- საფრანგეთი”(MDM) საქართველოს წარმომადგენლებმა.

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის EWMI Access -ის პროექტის მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID/Georgia დაფინანსებით.

 

 

COVID-19-ზე საპასუხო ზომების გაძლიერება ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში

ნარკოტიკების ინტრავენური მომხმარებლები COVID-19-ის ეპიდემიის მაღალი რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან. მათ ხშირად აღენიშნებათ ჯანმრთელობის სხვა პრობლემები (C და B ჰეპატიტი, აივ-ინფექცია, ტუბერკულოზი და სხვ.), ეკონომიკური პრობლემების გამო ხშირად იცვლიან საცხოვრებელ ადგილს, არიან დისკრიმინაციისა და კრიმინილიზაციის მსხვერპლი.

ამ გამოწვევების ფონზე, ასოციაცია ” ქსენონმა”, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის EWMI Access -ის პროექტის მხარდაჭერით,  ქუთაისსა და ზუგდიდში, სპეციალურად ამ მიზნობრივ ჯგუფზე მორგებული საინფორმაციო/საკონსულტაციო პროექტი დაიწყო. რომელიც “ქსენონისა” და ორგანიზაცია “ახალი გზა” – ქუთაისის ზიანის შემცირების სერვის ცენტრების ბაზაზე ხორციელდება.

პროექტის ფარგლებში ტარდება ონლაინ/სატელეფონო და პირისპირ კონსულტაციები ბენეფიციარებთან COVID-19-ის რისკებზე და პრევენციის გზებზე, მათ მიეწოდებათ სპეციალურად ამ თემაზე შექმნილი საინფორმაციო მასალები და ერთჯერადი დამცავი საშუალებები (სამედიცინო პირბადეები, ხელთათმანები).

ორგანიზიაციამ გამოსცა გზამკვლევი, თუ როგორ უნდა მოხდეს ნარკოტიკების უსაფრთხოდ მოხმარება COVID-19-ის კრიზისის პირობებში.

2020 წლის აპრილი-მაისის პერიოდში, ზუგდიდსა და ქუთაისში  ჩატარებულია 1691 პირისპირ კონსულტაცია, 128 სატელეფონო კონსულტაცია.

ასოციაცია “ქსენონი” მომავალშიც განაგრძობს ამ მიმართულებით ინექციური ნარკომომხმარებლების მხარდაჭერას.

 

იხილეთ გზამკვლევის ლინკი:

http://xenon.ge/wp-content/uploads/2020/04/Xenon.pdf?fbclid=IwAR3_rZNRgXOcXslI5xA1u_984vNZ1VJdFjPoR-fnBmHpS8wBjbvH8zjij-c

ინტერვიუ ნინო ჯანაშიასთან, თემაზე “COVID-19 და ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები”.

https://www.facebook.com/MHopen/videos/685499008942996/UzpfSTE2MTU0MzkxMzg4MTEwMDoyOTExMTIyOTk1NTg5ODMx/

30 აგვისტოს ზუგდიდში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე აღნიშნა

2019 წლის 30 აგვისტოს, უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის, ასოციაცია “ქსენონისა” და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახების კომიტეტის მიერ ზუგდიდში ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებამ უმასპინძლა დაკარგულთა ოჯახების წევრებს, საერთაშორისო საზოგადოების, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და რეგიონული თვითმმართველობის წარმომადგენლებს.
სტუმრებმა ყვავილებით შეამკეს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სახელობის მემორიალი, აღევლინა პარაკლისი, მოეწყო გაუჩინარებული პირებისადმი მიძღვნილი გამოფენა.

საქართველოში 1990-იანი წლებისა და 2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად 2 400-ზე მეტი ადამიანი ჯერაც უგზო-უკვლოდაა გაუჩინარებული.

ამ დღის მიზანია დაკარგული ადამიანებისთვის პატივის მიგება, მათი ოჯახების მხარდაჭერა, ფართო საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება იმ შედეგებსა და გავლენაზე, რასაც ადამიანის გაუჩინარება ახდენს მისი ოჯახის წევრებზე.

On August 30, 2019, the International Committee of the Red Cross (ICRC), Association of Young Psychologists and Doctors XENON and the Committee of the Missing Families held an event on the occasion of the International Day Disappeared of the in Zugdidi.
The event hosted members of the families of the Missing Persons, representatives of the international community, state structures and regional governments. The guests laid flowers at the Memorial of the Missing Persons, the paraklesis service was held, the exhibition dedicated to the disappeared was organized. More than 2,400 people are still missing as a result of armed conflicts in Georgia in the 1990s and August 2008. The purpose of this day is to pay tribute to missing people, support their families, inform the public and raise awareness of the consequences and effects of a person’s disappearance on their family members.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVFuy5UAI2tEU~_Hb~%3BG5vSE~%3Bv~_UjQgmogxqqlwUAH~%3BJwOUokotGThAllF8DOMyJA9QXQbkgCpGwWg~%3BoOlaaqGn0YxwUDr6gBzhkP5sW8wY2e71AaoLWBwgydGoOBdFLqPPRQUL1C9YswOlpo6n0RuMeU9gm8PkcmCTKl5S1K8xf0~_qd7g8hqjscNCf7YzrgAp~%3BjAZ7GGzTC5YywazjKoxhaObHELFxOY0E4caITKvPxaQZCb0nZZRSTXh8GshiZKTY5aAysqIumOg0Vp5fY8IwB7qTx2BtdOYHqC2QdYD43IfLY4hNY6xvLw26rK3jGCH7BHGMsSX~%3BbHVbZ~%3BppSPqKxmkYehnypq1ZpWodQ30AJz~%3BAJaZTsPumzd5p~%3BeXQYbjKK2iX7cwDdJfNumWDsqcNvGVv6xXXunhiXDz8tl~%3BpIHirFGyFalehgD8Gj8FpHd3XOrtnlVFnKwhdje~%3BLbqH79sF3UuHzxPVcKPt56F~_O~%3BTvMrR1Dfxr6NLiA~_AOwObzvTmO~_yki2~%3Bwe1V~_YO.bps.a.2416882921680510&type=1&__xts__[0]=68.ARC9zqq_C8MQg9X6-fyW_Ka-gPnElfjq73hF3TLGOuGT4lQNJ0BpJ_-Og4HYssmCGGIYT8f3qCVX–j5WRC8bHFvJdisP2pEmm6ykB09SsnhDTJAt6ukkgdkpVklb3ZB1fCeFiUKMx7SPZw_OduLzMDwBE0Slt88f4_F17v2tKF5Fh9SpfTErdwVpyI_BcT1v-RS5ojoesjNFbyZnUJE2MaDK_rMinJIlX-TsOWji8iqh2bxAXnbdGtvU-zwAunuJH-980nAx7Zt795D1cbDqZYJosrZJG4BeK9YVPfNBQrWyGOhhHHtiPSjwH3wbtJhW8iS9ZVKfJOvss8gNbLweUAWgyCbhIVncOeC0HHWt1co8ZYRf8PDWdh9cBJNQ0ORIkSC_t16uXxNbsqEnvFLJ_FIc79lYfoInOYXnBqgi5IGHqdAo07wVGos03ul-5ZNUMCLQ2HnfyU8dBnlDnXC&__tn__=HH-R

28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღეა

ყოველწლიურად, 28 ივლისს, ჰეპატიტის მსოფლიო დღის აღსანიშნავად მთელი მსოფლიო ერთიანდება საერთო მიზნით – ამაღლდეს ცნობიერება ვირუსული ჰეპატიტების რეალური ტვირთის შესახებ. აღნიშნულ დღეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს ქვეყნებს, განახორციელონ ეფექტური ქმედებები, რაც ხელს შეუწყობს დაავადების შესახებ ცოდნის გაუმჯობესებასა და ინფექციის ახალი შემთხვევების პრევენციას. ასევე, პოლიტიკის შემქმნელებს მოუწოდებს ჰეპატიტის ელიმინაციაში ინვესტირებისაკენ, რათა გაიზარდოს ტეტსტირებასა და მკურნალობის სერვისებზე წვდომა.

2019 წლის  ჰე­პა­ტი­ტის მსოფ­ლიო დღის მთა­ვა­რი თე­მაა – “ვი­პო­ვოთ და­კარ­გუ­ლი მი­ლი­ო­ნე­ბი”. აღ­ნიშ­ნულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, საქართველოში კამპანია  “შენ C“ დაიწყო, რათა ნაპოვნი იქნას ათა­სო­ბით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი, ვინც ჯერ არ იცის რომ ვირუ­სის მა­ტა­რე­ბე­ლია.

ვირუსული ჰეპატიტი არის პრევენცირებადი, მკურნალობას დაქვემდებარებული და C ჰეპატიტის შემთხვევაში აბსოლუტურად განკურნებადი დაავადება.  C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის დადასტურების შემთხვევაში, 2-3 თვიანი პირდაპირ მოქმედი ანტივირუსული პრეპარატებით მკურნალობის შემთხვევაში ადამიანი შეიძლება სრულიად განიკურნოს. თუმცა, მსოფლიოში ვირუსუსლი ჰეპატიტის მქონე პირთა 80%-ს პრევენციულ, ტეტსტირებისა და მკურნალობის სერვისებზე წვდომა არ აქვს.

სა­ქარ­თვე­ლო C ჰე­პა­ტი­ტის მა­ღა­ლი გავ­რცე­ლე­ბის ქვე­ყა­ნაა.  2015 წელს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვის თა­ნახ­მად, ქრო­ნი­კუ­ლი C ჰე­პა­ტი­ტი სა­ქარ­თვე­ლოს ზრდას­რუ­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის 5.4%-ს აქვს, ანუ 150 ათა­სამ­დე ადა­მი­ანს. ინ­ფი­ცი­რე­ბულ ადა­მი­ან­თა და­ახ­ლო­ე­ბით 70%-ს სიმპტო­მე­ბი არ უვ­ლინ­დე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, კვლე­ვის მო­მენ­ტში გა­მოკ­ვლე­ულ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბამ არ იცო­და ინ­ფი­ცი­რე­ბის შე­სა­ხებ.

C ჰე­პა­ტიტ­თან ბრძო­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლო გა­მორ­ჩე­უ­ლია. ქვე­ყა­ნა­ში მოქ­მე­დი C ჰე­პა­ტი­ტის ელი­მი­ნა­ცი­ის პროგ­რა­მის ანა­ლო­გი მსოფ­ლი­ოს არც ერთ ქვე­ყა­ნა­ში არ გან­ხორ­ცი­ლე­ბუ­ლა.

არ­სე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის თა­ნახ­მად, სკრი­ნინ­გუ­ლი კვლე­ვა ჩა­უ­ტარ­და სულ 1,5 მი­ლი­ონ ადა­მი­ანს (სა­მიზ­ნე მაჩ­ვე­ნებ­ლის 54% შეს­რულ­და), პროგ­რა­მა­ში ჩარ­თუ­ლია 58 229-მდე პა­ცი­ენ­ტი, და­ას­რუ­ლა მკურ­ნა­ლო­ბა 53 908-მა (სა­მიზ­ნე მაჩ­ვე­ნებ­ლის 44% შეს­რულ­და), გან­კურ­ნე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 98.2%-ია.

დღეს, C ჰე­პა­ტიტ­ზე გა­მოკ­ვლე­ვა და მკურ­ნა­ლო­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მია ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით პირ­ვე­ლა­დი ჯან­დაც­ვის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­სა და ზიანის შემცირების ცენტრებშიც. C ჰე­პა­ტი­ტის ელი­მი­ნა­ცი­ის პროგ­რა­მის სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია ათა­სო­ბით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნის გან­კურ­ნე­ბა.

ევროპის ტესტირების გაზაფხულის კვირეული სამეგრელოში

საქართველოში, 2019 წლის 17 მაისიდან 24 მაისის ჩათვლით, ევროპის ტესტირების კვირეული ჩატარდა.
ასოციაცია “ქსენონი” შეუერთდა გაზაფხულის ევროპის ტესტირების კვირეულს. კვირეულის ფარგლებში, “ქსენონის” მობილური ამბულატორიის ბაზაზე აივ-სა და C ჰეპატიტზე სწრაფი ტესტირება 96 ადამიანმა ჩაიტარა.